Wijksafari De Heeren van Essen

Maak kennis met de buurt

WIJKSAFARI 1 SEPTEMBER

Om kennis te maken met de buren van de Heeren van Essen organiseren wij een wijksafari. Maar u bent natuurlijk ook van harte welkom! Tijdens deze wijksafari – begeleidt door onze ecoloog Harry van der Zijden – kunnen we naast kennismaken met elkaar, ook vertellen over de locatie en haar biodiversiteit / ecologie. Harry kan als geen ander vertellen over waarom het zo belangrijk is oog en oor te hebben voor de natuur. Wat we zelf kunnen doen om de natuur te helpen, hoe kleine ecosystemen eigenlijk werken en wat er op de locatie Essenvelt nu wel en niet thuishoort aan flora en fauna.

AANMELDEN WIJKSAFARI →