Het Tuinjuweel in een natuurlijke omgeving

"Wat een fantastische toevoeging aan een al geweldig project"

De Heeren van Essen – twee ultiem mooie appartementengebouwen omzoomd door een prachtige natuurlijke tuin – gaan de relatie met hun omgeving meer dan aan. Naast dat u hier straks fantastisch kunt wonen met een weids uitzicht en een ultiem gevoel van vrijheid, is er aan De Heeren nog iets bijzonders. De natuurlijke parkachtige omgeving rondom de twee gebouwen is straks een landschapstuin mét een ‘Tuinjuweel’. Een juweel dat niet alleen meerwaarde heeft voor de mens, flora & fauna, maar dat ook ruimte biedt voor sociale cohesie, klimaatadaptie, circulariteit en losmaakbaarheid.  

TUINJUWEEL

Aan de achterzijde tussen de twee gebouwen, midden in het groen verrijst straks het ‘Tuinjuweel’: een tuinhuisje speciaal voor alle bewoners van De Heeren van Essen. Het nodigt u uit om daar te verblijven, te ontmoeten, te ontspannen, de tuin te onderhouden of gewoon te genieten. En ja, we begrijpen dat u misschien niet allen even ‘groene vingers’ heeft, maar zeg nu zelf: u wilt hier toch jarenlang van kunnen blijven genieten? Het Tuinjuweel is een klein bouwwerkje dat straks door de bewoners gezamenlijk gebruikt kan worden. U vindt hier ruimte om te ontspannen, leest hier een boek, drinkt een kop thee, of u gaat met de schoffel in de hand een ronde door de tuin maken. Samen genieten op het terras van een bewonersbarbecue of gewoon van mooie levensverhalen van en avonturen met elkaar.  

EEN NATUURLIJKE TUIN

De tuin bergt straks zoveel mogelijk inheemse en streekeigen beplantingen waar insecten en vlinders graag op bezoek komen. Er zijn dan zaden en vruchten waar inheemse faunasoorten naar op zoek zijn en een rijkgevarieerde vogelstand aantrekken. Door de grasoppervlakken te verrijken met stinzenflora is het in het voorjaar een feest van kleuren in de tuin, maar is er ook voeding voor insecten op een moment dat er nog niet zo veel bloeit. De plantkeuze is een natuurlijke combinatie en juist dit is van belang omdat fauna dan kan wisselen van voedselbronnen. Is de ene plant uitgebloeid dan is de volgende bloeiende soort weer beschikbaar.  

Veel insecten leven maar op enkele soorten flora, de Atalanta-vlinder heeft een voorliefde voor de Grote brandnetel die we in de minder zichtbare gedeelten van het terrein zullen laten staan. Veel kevers willen maar één soort dood hout om in te leven en zich voort te planten, dood hout is voor veel insecten dé plek om te overwinteren. De afscheiding van de tuin langs de Oude Vlissingseweg en de zuid-west zijde wordt gevormd door een houtril/stobbenwal. Deze biedt voor kleine zoogdieren beschutting tegen natuurlijke vijanden. 

Om de gebouwen is aandacht voor kruidachtige beplanting die door de Vlinderstichting zorgvuldig is uitgezocht. Hier zitten ook wat exoten in, dat wil zeggen niet echt inheems. Deze planten hebben zich echter bewezen in een veelvuldig bezoek door allerlei soorten vlinders. Omdat deze ‘vlindertuin’ iets hoger ligt dan de omgeving, kan deze in tijden van droogte met wat extra water voorzien worden vanuit het spaarbekken (ook wel wadi genaamd) op het terrein.  

HUISJES

Aan of in de zijgevels van de twee gebouwen worden straks ook ‘huisjes’ (voorzieningen) geplaatst voor insecten en vogels. In veel gebouwen zijn deze natuurlijke voorzieningen – door sloop, renovatie of na-isoleren – steeds minder beschikbaar. Door het thema goed uit te denken, kunnen we deze passend en zonder overlast in de gevels toepassen. De insecten en vogels er dankbaar gebruik van maken.  

 

De volgende huisjes passen we toe; 

  • Huismuskasten (inbouwstenen in gevel) 
  • Bee brick (bijenstenen in gevel) 
  • Vleermuiskasten in gevel 

HEIJMANS, MAKERS VAN DE GEZONDE LEEFOMGEVING

Om een gezonde leefomgeving te creëren, zet Heijmans ook bij De Heeren van Essen in op 100% circulair bouwen. Circulariteit komt voort uit de ‘Cradle to Cradle’-gedachte dat afval niet bestaat en dat materialen (technisch en biologisch) oneindig in kringlopen blijven circuleren om zo milieulast te voorkomen. Het sluiten van kringlopen zorgt voor behoud van waarde en geeft zo financiële prikkels aan circulair gedrag.  

 

Als innovatief bouwbedrijf en grootgebruiker van materialen neemt Heijmans de verantwoordelijkheid om kringlopen zo goed mogelijk te sluiten. Circulair bouwen omvat het spectrum van enerzijds materialen oneindig in de kringloop te houden en anderzijds steeds betere milieuprestaties te realiseren. Bij Heijmans pakken we dit aan door het nastreven van toekomstwaarde van gebouwen en haar onderdelen, het beheersen van materiaalstromen en inzetten van milieuvriendelijke materialen.  

CIRCULAIRE AMBITIE VOOR HET TUINJUWEEL

De appartementencomplexen worden ontwikkeld in een groen, natuurlijk en sterk biodivers ecosysteem. Het Tuinjuweel staat midden in deze groene oase en wordt ook esthetisch ontworpen als een integraal onderdeel van de tuin. Het ligt dan voor de hand om binnen het circulaire spectrum voor het Tuinjuweel de circulaire ambities te richten op de biologische cyclus. Aan deze zijde van het spectrum bevinden zich de strategieën rondom biobased en hernieuwbare materialen, die gezond en niet-toxisch zijn voor mens, dier en omgeving, en een lage belasting op het milieu hebben.

DE CIRCULAIRE AMBITIE MAKEN WE ALS VOLGT CONCREET:

  1. Het Tuinjuweel wordt gerealiseerd met materialen waarvan 50% een hernieuwbare of biobased herkomst hebben. 
  2. Waar mogelijk worden de materialen lokaal geoogst.
  3. Het Tuinjuweel heeft een losmaakbaarheidsindex van 0,60 of meer, hierdoor is het object eenvoudig te demonteren met een hoge restwaarde, zonder beschadigingen of kwaliteitsverlies van de materialen.
WILT U MEER WETEN?
Laat ons via onderstaand formulier weten hoe we u kunnen helpen.

Selecteer...Wil je precies weten hoe wij met je gegevens omgaan?
Dat lees je in ons privacy statement.