365 dagen per jaar fijne, gezonde leefomgeving voor mens en dier

Bij De Heeren van Essen bepalen niet de woningen het landschap, het zijn de elegante gebouwen die zich voegen in de natuur. Deels is deze natuur aanwezig. In aanvulling daarop worden er tal van nieuwe bomen, struiken, kruiden en bloemen geplant. Het resultaat: hier genieten bewoners straks alle seizoenen van een weelderige oprijlaan, een mooi uitzicht en fijne gezamenlijke tuin.

Maar bij de inrichting van de ruimte om de gebouwen heen is niet alleen aan de mens gedacht. Ook het belang van de flora en fauna is behartigd. Heijmans is een maker van gezonde leefomgevingen en op termijn heeft de ontwikkelaar als doel alle woningbouwprojecten te voorzien van het Greenlabel A. Harry van der Zijden is Adviseur landschap & ecologie bij ontwikkelaar Heijmans. Hij werd betrokken bij De Heeren van Essen om te onderzoeken hoe ambities waargemaakt kunnen worden.

Greenlabel A

“Toen ik bij de plannen betrokken raakte, leek het Greenlabel A niet haalbaar. NL Greenlabel is een duurzaamheidslabel voor gebiedsontwikkelingen. Gelukkig bleek met de nodige ingrepen dat mogelijk ook dit plan aan de eisen voldoet om het duurzame, gezonde keurmerk te mogen dragen. Dat begint met natuurinclusief bouwen en de gevel voorzien van insectenstenen en nestkasten voor vleermuizen, huismussen en zwaluwen. Daarnaast is een grote diversiteit in beplanting van belang, maar het moet vooral geen klakkeloze verzamelingen van mooie planten, bomen en struiken zijn. Wat je wilt is dat vogels, insecten en andere dieren elk moment van het jaar kunnen foerageren, overwinteren en zich voortplanten. Dat bereik je door te kiezen voor een plantengemeenschap die past op de bestaande bodem en waterhuishouding van die bodem. Dit leidt tot een soortensamenstelling van struiken en kruiden die horen bij het essen-iepenbos.”

 

Alle wensen samengevat in één plan

Harry vervolgt: “Het inrichtingsplan van De Heeren van Essen is gebaseerd op een bosgemeenschap van essen en iepen. Daarmee borduren we voort op de bomen en struiken aan de Oude Vlissingseweg. Met het beplantingsplan uit de landschapsvisie van de gemeente Middelburg in de hand en de ambities van Heijmans in mijn hoofd ben ik tot een plan gekomen dat recht doet aan de wensen van de gemeente, toekomstige bewoners én de daar voorkomende dieren.”

Hoe wordt het?

De gebouwen van De Heeren van Essen worden als het ware in kamers geplaatst door nieuwe bomen aan te planten. Het vrije zicht blijft behouden, terwijl de natuurlijk beleving groter wordt en je meer privacy ervaart. Onder de bomen komen struiken en kruidengewassen. Rondom theehuisje Hermitage is het karakter wat meer open en kijk je mooi uit.

In de grasvlakken komen Stinzenplanten. Dat zijn bloemen zoals krokussen en lelietjes-van-dalen die in het vroege voorjaar veel kleur geven en de eerste insecten die uit hun winterrustplaats tevoorschijn komen, van voeding voorzien. Stinzenplanten werden vroeger op landgoederen en kastelen toegepast om de welvaart van de bewoners te duiden.

Tot slot komt er aan de rand van de terrassen vlindervriendelijke beplanting, voor vlinders als de atalanta, gehakkelde aurelia, kleine vos, citroenvlinder en koolwitjes. Vlinders en vogels vinden deze beplanting fantastisch.

“Deze samenstelling is samen met de Vlinderstichting gedaan”, legt Harry uit. “Moet je voorstellen hoe heerlijk je hier zit. In de luwte van het groen hoor je verschillende vogelsoorten fluiten en zie je vlinders vliegen.”