Bouwvergunning en koopovereenkomst grond

Bouwvergunning

Het ontwerpproces van De Heeren van Essen verloopt voorspoedig. De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan het planontwerp door onze architect, aannemer en adviseurs. Het plan is inmiddels zo ver dat de bouwvergunning is aangevraagd. Dit betekent dat de gemeente het bouwplan toetst aan het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan van het gebied Essenvelt. Aanvullend wordt het plan De Heeren van Essen getoetst op de geldende bouwregelgeving op het gebied van constructie, energiezuinigheid, veiligheid etc. Wij verwachten dat binnenkort de vergunning verleend gaat worden.  

Koopovereenkomst grond

Eind vorig jaar heeft Heijmans met de gemeente een overeenkomst getekend voor de aankoop van de grond waar het plan De Heeren van Essen op wordt gerealiseerd. Hiermee is een belangrijke stap gezet om de totstandkoming van het plan mogelijk te maken in samenwerking met de Gemeente. Leuk om te vermelden is dat dit de eerste grondovereenkomst betreft die de Gemeente heeft getekend in de nieuwe wijk Essenvelt.